TSG logo-2016

 


心齋推崇健康飲食,追求自然和諧,館內裝飾格調清雅脫俗。有機蔬果大部份來自「康之源生態農莊」 ,無農藥、無化肥、
無激素。提供非傳統的素菜,揉合新派的烹調方式,不用五辛、不含蛋奶、不含味精,健康純素。是集色香味俱全的飲食藝
術品,以「心」做出來的齋宴,您會一試難忘。

最新推廣 宴客菜單    招牌名菜
PVH Mday2017-web button     PVH home-set menu     PVH home-signature
     
會務計劃 報刊輯錄    宴會廳
member button button-magazine    宴會廳

 

 

 

Copyright©2017 Top Standard Corporation. All Rights Reserved.

JoomShaper